Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Proinex Instruments, s.r.o. se sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00, IČ 27297845, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 41276

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.ralshop.cz, ralshop.cz a www.ral.sk, ral.sk

Na prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A.) Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, zejména prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, dodací a fakturační adresa

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další dohodu ohledně dodání a fakturace zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jde o zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 dní od naší poslední komunikace.

B.) Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mail a telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu - dodali vám naše zboží Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich otázek.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat ke splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jde o zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Během plnění dodávky zboží a poté 10 let od dodání zboží.

C.) Newslettery (obchodní sdělení)

Žádná obchodní sdělení (Newslettery) na oznámenou adresu, e-mail ani telefon nezasíláme.

II. Kdo se k údajům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

- účetní firma

- poskytovatel e-mailingové služby

- poskytovatel hostingové služby / administrátor webových stránek

- přepravní služby

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dále měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese txcolor@txcolor.cz nebo zavolejte na tel. Č. +420 603200603

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů , požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů av určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021