Obsah

       

  •   Proč  koupit vzorník ve formě vějíře a proč jednotlivé štítky včetně atestu?

Vzorníky ve formě vějířů pomáhají ve výběru odstínů, protože poskytují dobrou představu o jednotlivých barvách, ale není je možno považovat za samotný standard, Jako závazný standard pro posuzování věrnosti odstínu je nutno pracovat s jednotlivými štítky s atestem RAL840 HR, RAL 841 GL z řady RAL CLASSIC a RAL E1 z řady RAL EFFECT.

Jsou vzorníky RAL přesným zobrazením barevného standardu?

Ne. Každý odstín RAL je přesně definován hodnotami L*a*b*, ale z výrobních důvodů jednotlivých vzorníků je vždy nutno počítat s určitou odchylkou od standardu. Nejmenší je tato odchylka u jednotlivých štítků s atestem, kde je každý odstín kontrolován a do prodeje jsou uvolněny pouze štítky s odchylkami nerozeznatelnými lidským okem. U vějířových vzorníků může být tato odchylka od absolutních hodnot větší, ale pro základní orientaci plně postačují.

Stejně jako je nemožné vyrobit vzorník, kde by barvy 100% odpovídaly standardu, je nemožné vyrobit nátěrovou hmotu, kde by odstín přesně odpovídal standardu. Různí výrobci pracují s různými odchylkami od standardu a dvě nátěrové hmoty označené stejným číselným kódem RAL se mohou od sebe vzhledově mírně lišit. 

Jaký mají vzorníky RAL lesk?

   Vzorníky RAL CLASSIC jsou dodávány v lesku nebo polomatu.  Vzorníky RAL DESIGN jsou provedeny v polomatu a vzorníky RAL Effect kombinují lesk u metalizovaných odstínů s polomatem u nemetalizovaných odstínů. Úroveň lesku  není ze strany RAL  definována.

Proč vznikají problémy u metalických a perlových odstínů?

U nemetalických barev lze k měření věrnosti odstínu použít laboratorní techniku a poměrně přesně stanovit odchylku od standardu. U metalizovaných barev (např RAL 9006 a RAL 9007) to možné není a jejich kontrola je proto prováděna pouze vizuálně. Každý výrobce nátěrových hmot může používat jiný pigment s různou charakteristikou a výsledný efekt může být výrazně ovlivněn i způsobem nanášení. V případných sporech se proto nelze odvolávat u metalických a perlových barev na standard RAL.

 

Je možno nalézt odstíny RAL v jiných vzornících jako je Munsell, British Standard NCS atd.?

Ne, ale někdy lze nalézt odstíny podobné. Příbuzné odstíny lze vyhledat vizuálně nemo s pomocí elektronických čteček barev, pokud jsou v nich různé vzorníky obsaženy. RAL nemá žádné převodníky odstínů, do jiných vzorkovnic ani tuto službu neposkytuje.

 

Lze koupit nátěrovou hmotu v odstínu RAL přímo od RAL?

Ne, RAL nevyrábí ani neprodává nátěrové hmoty. RAL je výhradně zaměřen na definování a standardizaci barevných odstínů, takže je od něj možno koupit vzorkovnice barevných odstínů.
Nátěrovou hmotu v odstínech RAL lze nakoupit v prodejnách barev od nejrůznějších výrobců, nebo si nechat namíchat odstín v tónovacích centrech.

 

Jaký je rozdíl mezi řadou RAL CLASSIC a RAL DESIGN ?

RAL DESIGN představuje systém barev s 1825 odstíny. RAL CLASSIC je kolekce historicky nejpoužívanějších barev s 215 odstíny. Ve vzorníku RAL DESIGN jsou odstíny uspořádány podle jiného klíče než u RAL CLASSIC a odstíny RAL CLASSIC se nyvyskytují ve vzorníku RAL DESIGN ani naopak.

K čemu slouží vzorník RAL EFFECT?

RAL EFFECT doplňuje vzorníky RAL CLASSIC A RAL DESIGN o 70 metalizovaných barev. Ke každé metalizované barvě je přiřazeno 6 harmonicky sladěných nemetalizovaných barev. Vzorník tedy usnaďňuje výběr vhodných kombinací metalických a nemetalických barev. Nemetalické odstíny RAL EFFECT obsahují 100 nejpopulárnějších odstínů RAL CLASSIC pod jiným číselným kódem a 320 nově vybraných odstínů. Lze koupit i vějíř, který obsahuje pouze metalické barvy. 

 

Proč některé typy vzorníků RAL CLASSIC mají 213 a jiné 215 odstínů?

V roce 2020 byly do základní kolekce RAL CLASSIC zařazeny dva nové odstíny.  V současné době je možno je objednat ve formě jednotlivých štítků. Postupně budou zařazeny  do všech vzorníků RAL CLASSIC.

 

Mají odstíny v systému RAL DESIGN podobně jako v RAL CLASSIC svá jména?

Ano. V u každého odstínu je uvedeno jméno odstínu v němčině a v samostatné příloze seznam všech jmen v angličtině.

 

Jak jsou odstíny v systému RAL DESIGN uspořádány?

Barvy RAL  DESIGN systém jsou organizovány systematicky podle tónu,jasu a systosti (saturace).. Barevné tóny jsou seřazeny do kruhu dle posloupnosti barevného spektra. Umístění odpovídá úhlům. Červená se nachází na 0º (= 360º )žlutá na 90º , zelená na 180º a modrá na 270º . Různé úrovně jasu, které jsou možné u každého barevného tónu jsou umístěny na různých úrovních.. Achromatická osa probíhá jejím středem. Osa odpovídá měřítku jasu. Achromatická osa začíná 0 odspoda černou barvou a postupně pokračuje světlejšími odstíny šedi až k hodnotě 100 na vrcholu. Sytost barvy odpovídá její intenzitě.  Zvyšuje se postupně  od achromatické osy směrem od středu. Její hodnota ležící na achromatické  ose je 0.

Struktura RAL DESIGN systému není nahodilá. Je vypracována v souladu s mezinárodně používaným systémem měření barev zavedeným CIE (Mezinárodní komise pro osvětlení) v roce 1976. Vzdálenosti mezi jednotlivými barvami jsou definovány CIELAB - vzorec pro barevné odchylky. Metoda je popsaná v DIN 6174.
RAL DESIGN systém používá první tři číslice pro identifikaci odstínu barvy H, další dvojice čísel identifikuje jas L, zatímco druhý pár identifikuje sytost C. Například barva v systému RAL DESIGN číslo 270 30 20 je tmavě modrá s odstínem H 270, jasem L 30 a sytostí C 20. V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost umístění nechromatických odstínů šedi. Přestože jejich odstín je 0, není možno vynechat první tři 000, protože by vznikala záměna se čtyřmístným značením RAL CLASSIC.Například RAL DESIGN odstín 000 90 00 je odstín bílé ( odstín H =0, sytost C=0).

 


Jsou na trhu padělky vzorkovnic RAL?

Ano, čas od času se na trhu objeví padělky nejpopulárnějších vějířů. Tyto padělky neprošly schvalovacím procesem v RAL a úroveň zobrazení odstínů se podstatně liší od standardů RAL

 

Kde jsou vyráběny vzorníky RAL INDIVIDUAL a liší se od standardních vzorníků RAL? 

Vzorníky RAL INDIVIDUAL jsou vyráběny u stejných výrobců jako originální vzorníky RAL a liší se pouze přední stranou, která je zpracována dle přání objednavatele. Zadní strana vzorníku je opatřena logem RAL a hologramem, který potvrzuje, že se jedná o produkt RAL a zobrazení odstínů je identické jako na originálních vzornících.

  Lze vyrobit vlastní barevný standard?

 Ano. Společnost poskytne RALu vzorek barvy a RAL vyrobí štítky v danné barvě v souladu se svými výrobními postupy. Tyto štítky neposkytne RAL jiné firmě.  Schválení průmyslového vzoru ve vztahu k uvedené barvě je záležitostí zadavatele.