Dodací a platební podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky vzorníků RAL.

 

 

Ceny:

Veškeré ceny jsou fakturovány dle našeho platného ceníku. K celkové ceně dodávky jepřipočítávána DPH. Veškeré ceny jsou uváděny v dodací paritě z našeho skladu na provozovně Hvožďanská 2053/3 Praha-Chodov - ceny nezahrnují dopravné a balné. Tyto náklady budou na faktuře uváděny zvlášť + DPH. Při odběru zboží na adrese naší společnosti není dopravné a balné účtováno.

 

Dodací a platební podmínky

Vzorníky RAL jsou dodávány po zaplacení pro- forma faktury nebo zasílány na dobírku. Ověřeným společnostem zasíláme zboží na základě objednávky se splatností faktury 10 dnů. Zákazníkovi, který označí v objednávce platbu předem, je prostřednictvím elektronické pošty zasílána pro-forma faktura. Vzorníky RAL jsou expedovány spolu s daňovým dokladem po obdržení platby. Zákazníkovi, který označí na objednávce dodávku na dobírku není posílána pro-forma faktura, ale jsou mu expedovány vzorníky s přiloženým daňovým dokladem. Veškeré vzorníky RAL jsou dopravovány na zodpovědnost zákazníka. V případě, že zákazník objednává jednotlivé štítky/karty a některé z těchto štítků/karet nejsou skladem u dopdavatele v Německu, může zákazník obdržet nekompletní dodávku s tím, že nedodané štítky/karty mu nejsou fakturovány. Dodavatel vede evidenci objednaných a nedodaných štítků/karet a po jejich dotisku informuje zákazníka o možnosti karty/štítky doobjednat. Případná doobjednávka se považuje za novou objednávku.

V případě, že zákazník objedná kompletní sadu štítků, může nastat situace, že některé štítky nejsou v dodávce obsaženy. V tom případě je mu buďto fakturována pouze cena za skutečně dodané štítky, nebo je mu fakturována plná cena a na chybějící štítky obdrží vouchery. Dodavatel vede evidenci objednaných a nedodaných štítků/karet a po jejich dotisku zajistí jejich dodání odběrateli za stejnou cenu jako v době objednávky nebo bezplatně v případě poskytnutí voucherů.

 

 

Reklamace/Vrácení zboží

Pokud je zákazníkem podnikající osoba -právnická či fyzická, řídí se vzájemné vztahy Občanským zákoníkem v platném znění.

Pokud je zákazníkem konečný spotřebitel, má právo vrátit dodané vzorníky bez udání důvodu do 14 dnů od jejich obdrženína svoje náklady dodavateli.

Zákazník má právo vrátit pouze vzorníky, které jsou v perfektním stavu, nepoužité a nepoškozené. To neplatí, pokud vzorníky byly prokazatelně obdrženy v poškozeném stavu.

Pokud zákazník vzorníky z jakéhokoliv důvodu nepřevezme , vzorníky budou dopravcem/doručitelem vráceny dodavateli a zákazník bude požadovat jejich nové dodání, budou muvyúčtovány poplatky za dopravné a balné v dvojnásobné výši.

 

Reklamace věrnosti odstínu a počtu barevných polí.

Věrnost odstínu je garantována pouze u referenčních štítků/karet v jednotlivých výrobkových řadách s certifikátem.

Ostatní vzorníky RAL mají pouze orientační charakter a může proto docházet k drobným odstínovým odchylkám mezi různými šaržemi. Tyto odchylky nemohou být předmětem reklamace.

RAL Německo neustále rozšiřuje počet barevných polí ve vzornících a naopak vyřazuje odstíny, které ztratily svoji popularitu. Na trhu proto mohou být v tentýž moment vzorníky RAL s jiným počtem barevných polí ve stejné výrobkové řadě.

 

Dodávky na Slovensko

Od 1.6.2017 je pro Slovenský trh v provozu nový internetový obchod.

Stránky obchodu: www.ral.sk